Centrum voor Jeugd en Gezin
Contact

Contact

Algemeen telefoonnummer

088 254 23 84

Bezoekadres

CJG Zoeterwoude

Openingstijden

Openingstijden

Chatspreekuur

Chatspreekuur

E-Consult

Stel je vraag gratis en anoniem via het formulier op deze website.

CJG-diensten/samenwerkingspartners

Afspraak/contact Jeugdgezondheidszorg, pedagogisch advies, Jeugd- en Gezinsteams, Maatschappelijk werk, CJG-cursussen, Home Start, Onderwijs Advies, Preventieve logopedie, Regionaal Bureau Leerplicht, Passend Primair Onderwijs (PPO), Stichting Kinderopvang Zoeterwoude.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

In geval van crisis is er ook buiten kantoortijden altijd iemand bereikbaar.

Klacht indienen

Heb je een klacht? Maak dan gebruik van de klachtenregeling.

Webredactie

Heb je suggesties, vragen of opmerkingen over deze website, dan kun je de redactie mailen: redactie@cjghm.nl.

Online betaling

Heb je vragen over online betaling van CJG-opvoedcursussen, neem dan contact op met het CJG-opvoedcursusbureau via 088 254 23 84 of info@cjgcursus.nl.

Het CJG-opvoedcursusbureau valt onder de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden. Kamer van Koophandel (KvK) Den Haag: 27365105, BTW-nummer: NL.8149.90.770.B01, IBAN nummer: NL31BNGH0285161172.

Uitgelicht

Bekijk ook